Pôem xanhphônich là gì?

Hữu Nam  ●  thứ năm, 08/04/2021 08:55
Tìm hiểu về Pôem xanhphônich. Kiến thức Pôem xanhphônich về Âm nhạc

Pôem xanhphônich là (Ph. Poème symphonique), tác phẩm giao hưởng theo thể một chương lớn do nhà soạn nhạc Lixtơ (F. Liszt) sáng tạo từ giữa thế kỉ 19. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi trào lưu lãng mạn thời bấy giờ, ông đã đưa vào âm nhạc của mình những yếu tố văn học, sân khấu và hội hoạ; nói cách khác, ông đã sáng tác ra thể loại “âm nhạc có tiêu đề” mà hai tác phẩm tiêu biểu là “Đăngtơ” (“Dante”) và “Faoxtơ” (“Faust”) đã chỉ rõ khuynh hướng đó. PX thông thường được cấu tạo bằng một số trường đoạn mà sự tiếp nối và cấu trúc của chúng được quy định bởi sự phát triển kịch tính của nội dung tác phẩm. Như vậy trong PX có thể sử dụng mọi hình thức âm nhạc, hoặc truyền thống sẵn có hoặc tự do sáng tạo. Đề tài để viết PX từ bấy giờ đến nay hết sức phong phú, đa dạng mà nhiều nhà soạn nhạc như Xmêtana (Smetana), Xanh - Xăng (C. Saint - Saens), Chaikôpxki (P. I. Chajkovskij), Xtơraoxơ (R. Strauss), vv. đã sử dụng để viết nên những tác phẩm nổi tiếng ở thể loại này.

Tin bài liên quan

Ca là gì?

Tìm hiểu về Ca. Kiến thức Ca về Âm nhạc
Âm nhạc
14 giờ trước

Pôem xanhphônich là gì?

Tìm hiểu về Pôem xanhphônich. Kiến thức Pôem xanhphônich về Âm nhạc
Âm nhạc
6 ngày trước

Hồ đại là gì?

Tìm hiểu về Hồ đại. Kiến thức Hồ đại về Âm nhạc
Âm nhạc
7 ngày trước

Tiu là gì?

Tìm hiểu về Tiu. Kiến thức Tiu về Âm nhạc
Âm nhạc
11 ngày trước

Sôxtakôvich đ. đ. là gì?

Tìm hiểu về Sôxtakôvich đ. đ.. Kiến thức Sôxtakôvich đ. đ. về Âm nhạc
Âm nhạc
12 ngày trước

Giá vàng