Trướng là gì?

Hữu Nam  ●  thứ ba, 23/02/2021 02:58
Tìm hiểu về Trướng. Kiến thức Trướng về Dân tộc

Trướng là tổ chức quân sự hành chính ở các dân tộc Tuyêc - Mông Cổ, về sau trở thành những cư dân chăn nuôi - du mục. Trong các T, nổi bật hơn cả là Kim Trướng, là quốc gia phong kiến Tacta - Mông Cổ, được xây dựng bởi Hãn Batu (Batu) đầu những năm 40 thế kỉ 13. Kim Trướng bao gồm một lãnh thổ rộng lớn: Tây Xibia (Sibir'), Bắc Khôrezmơ (Khorezm), Bắc Kapkazơ (Kavkaz), Krưm (Krym'), một phần Bungari. Các công quốc Nga cũng bị phụ thuộc với tư cách là chư hầu. Thủ đô là Xarai - Batu (Saraj - Batu), từ nửa đầu thế kỉ 14 là ở Xarai - Becke (Saraj - Berke), thuộc hạ lưu sông Vônga (Volga). Thế kỉ 15, tan rã thành các Hãn quốc Xibia, Kazan (Kazan), Krưm, Axtrakhan (Astrakhan), vv.

Tin bài liên quan

Trường phái dân tộc học nga là gì?

Tìm hiểu về Trường phái dân tộc học nga. Kiến thức Trường phái dân tộc học nga về Dân tộc
Dân tộc
2 giờ trước

La hán là gì?

Tìm hiểu về La hán. Kiến thức La hán về Dân tộc
Dân tộc
6 giờ trước

Tam giáo là gì?

Tìm hiểu về Tam giáo. Kiến thức Tam giáo về Dân tộc
Dân tộc
một ngày trước

Trướng là gì?

Tìm hiểu về Trướng. Kiến thức Trướng về Dân tộc
Dân tộc
2 ngày trước

Java là gì?

Tìm hiểu về Java. Kiến thức Java về Dân tộc
Dân tộc
2 ngày trước

Giá vàng