Laixich là gì?

Quang Thạch  ●  thứ ba, 23/02/2021 10:38
Tìm hiểu về Laixich. Kiến thức Laixich về Địa lí học

Laixich là      (Leipzig), thành phố ở Cộng hoà Liên bang Đức, trung tâm hành chính của tỉnh Laixich. Diện tích 144 km2. Dân số 471 nghìn (1996). Vị trí nằm chính giữa tuyến đường buôn bán Châu Âu; đầu thế kỉ 20 đã là trung tâm mậu dịch quốc tế nổi tiếng. Công nghiệp: chế tạo máy, hoá học, in, may mặc. Sân bay quốc tế. Hội chợ quốc tế hằng năm. Đại học Tổng hợp (từ 1409). Trung tâm bảo tàng lớn. L được nhắc tới từ 1015. Ngành in sách (từ cuối thế kỉ 15) vẫn là ngành nổi tiếng ở Đức, toàn thành phố có hơn 100 nhà in, 38 nhà xuất bản, chiếm nửa số nhà xuất bản cả nước. Ở trung tâm cũ của thành phố: các nhà thờ thế kỉ 13 - 16, các toà nhà thế kỉ 16 - 18. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tạo hình, Viện Bảo tàng Dân tộc học, Viện Bảo tàng Đức về sách và văn viết.

Tin bài liên quan

Sơn động là gì?

Tìm hiểu về Sơn động. Kiến thức Sơn động về Địa lí học
Địa lí học
2 giờ trước

Xantiagô là gì?

Tìm hiểu về Xantiagô. Kiến thức Xantiagô về Địa lí học
Địa lí học
8 giờ trước

Quỳ châu là gì?

Tìm hiểu về Quỳ châu. Kiến thức Quỳ châu về Địa lí học
Địa lí học
12 giờ trước

Khối núi trung tâm là gì?

Tìm hiểu về Khối núi trung tâm. Kiến thức Khối núi trung tâm về Địa lí học
Địa lí học
15 giờ trước

Chơn thành là gì?

Tìm hiểu về Chơn thành. Kiến thức Chơn thành về Địa lí học
Địa lí học
một ngày trước

Giá vàng