Thanh hà là gì?

Mai Lan  ●  thứ ba, 23/02/2021 09:08
Tìm hiểu về Thanh hà. Kiến thức Thanh hà về Địa lí học

Thanh hà là huyện ở phía đông tỉnh Hải Dương. Diện tích 157,9 km2. Gồm 1 thị trấn (Thanh Hà - huyện lị), 24 xã (Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Cẩm Chế, Tân Việt, Quyết Thắng, Tiền Tiến, Tân An, Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Hợp Đức, Trường Thành, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập). Dân số 161.100 (2003). Địa hình đồng bằng phù sa. Sông Thái Bình chảy qua. Trồng lúa, khoai tây, rau, cây ăn quả (vải thiều Thanh Hà nổi tiếng). Giao thông: đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 chạy qua; đường thuỷ trên sông Thái Bình. Huyện trước đây thuộc tỉnh Hải Dương; từ 1968, thuộc tỉnh Hải Hưng; từ 24.02.1979, hợp nhất với huyện Nam Sách thành huyện Nam Thanh; từ 6.11.1996, thuộc tỉnh Hải Dương; từ 17.02.1997, chia huyện Nam Thanh trở lại như cũ.

Tin bài liên quan

Sơn động là gì?

Tìm hiểu về Sơn động. Kiến thức Sơn động về Địa lí học
Địa lí học
một giờ trước

Xantiagô là gì?

Tìm hiểu về Xantiagô. Kiến thức Xantiagô về Địa lí học
Địa lí học
8 giờ trước

Quỳ châu là gì?

Tìm hiểu về Quỳ châu. Kiến thức Quỳ châu về Địa lí học
Địa lí học
11 giờ trước

Khối núi trung tâm là gì?

Tìm hiểu về Khối núi trung tâm. Kiến thức Khối núi trung tâm về Địa lí học
Địa lí học
14 giờ trước

Chơn thành là gì?

Tìm hiểu về Chơn thành. Kiến thức Chơn thành về Địa lí học
Địa lí học
một ngày trước

Giá vàng