Trang chủ  ›  Kinh tế học

Chấp nhận là gì?

Mai Lan  ●  thứ năm, 02/09/2021 01:05
Tìm hiểu về Chấp nhận. Kiến thức Chấp nhận về Kinh tế học

nghiệp vụ tín dụng qua đó ngân hàng kí cam kết trả cho khách hàng một số tiền nhất định bằng cách nhận một hối phiếu do khách hàng rút tiền trên hối phiếu đó. Ngân hàng nhận hối phiếu đồng ý trả tiền hối phiếu bằng cách ghi vào hối phiếu: "đã xem và CN" và kí tên. Đến kì hạn, khách hàng sẽ hoàn trả hối phiếu; nếu vì lí do nào đó không có tiền bảo chứng thì ngân hàng phải hoàn trả thay. CN là một hành vi thoả thuận mang tính pháp lí, giải quyết quan hệ thanh toán trong hoạt động kinh doanh thông qua ngân hàng, với nội dung chủ yếu: a) CN số tiền phải thanh toán và kì hạn phải thanh toán. b) Bảo đảm quyền lợi của người được nhận tiền thanh toán bằng sự xác nhận và bảo lãnh của ngân hàng. Trên thực tế, sự thoả thuận này được thực hiện trên kì phiếu, hối phiếu hay giấy nhờ thu. 1) CN kì phiếu: đơn vị mua hàng B CN trả khoản nợ cho đơn vị bán hàng A về khối lượng tiền và thời hạn phải thanh toán. Đơn vị A có thể dùng kì phiếu này để nhận tiền ở ngân hàng hoặc thanh toán với một đơn vị khác. Trong trường hợp này và nếu có yêu cầu của người nhận kì phiếu, ngân hàng xác nhận và bảo lãnh về khối lượng công nợ phải thanh toán (trả thay cho đơn vị B nếu đơn vị này không có khả năng thanh toán). 2) CN hối phiếu: tương tự như CN kì phiếu. Điều khác biệt chủ yếu là sự CN này được thực hiện trên cơ sở giấy đòi nợ của đơn vị bán hàng A. 3) CN giấy nhờ thu: tài liệu mà đơn vị mua hàng B giao cho ngân hàng, trong đó CN trả tiền mua hàng cho đơn vị bán hàng A để được lấy chứng từ hàng hoá ở ngân hàng (do đơn vị bán hàng A chuyển đến) để tổ chức nhận hàng mua ở địa điểm giao hàng do đơn vị bán hàng chỉ định.

Tin bài liên quan

Giá cả sức lao động là gì?

Tìm hiểu về Giá cả sức lao động. Kiến thức Giá cả sức lao động về Kinh tế học
Kinh tế học
6 giờ trước

Giá mua nông sản là gì?

Tìm hiểu về Giá mua nông sản. Kiến thức Giá mua nông sản về Kinh tế học
Kinh tế học
15 giờ trước

Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu là gì?

Tìm hiểu về Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu. Kiến thức Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Nghệ thuật quản lí là gì?

Tìm hiểu về Nghệ thuật quản lí. Kiến thức Nghệ thuật quản lí về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Kí hiệu giá trị là gì?

Tìm hiểu về Kí hiệu giá trị. Kiến thức Kí hiệu giá trị về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước