Chức năng quản lí là gì?

Mai Thu  ●  thứ ba, 23/02/2021 10:29
Tìm hiểu về Chức năng quản lí. Kiến thức Chức năng quản lí về Kinh tế học

Chức năng quản lí là những nội dung và phương thức hoạt động cơ bản mà nhờ đó chủ thể quản lí tác động đến đối tượng quản lí. Do tính đa dạng của sản xuất và tính phức tạp của quản lí, cần có sự phân công lao động và phân chia chức năng trong quản lí. Hệ thống các CNQL là tổng thể các loại hoạt động có liên quan với nhau về không gian và thời gian, do chủ thể quản lí tiến hành khi tác động đến đối tượng quản lí. Trong quản lí nền kinh tế quốc dân, CNQL của các cơ quan nhà nước (quản lí nhà nước về kinh tế) và CNQL của các giám đốc xí nghiệp (quản lí kinh doanh) có quan hệ mật thiết với nhau. Việc lẫn lộn giữa hai chức năng dẫn tới sự không rõ ràng hoặc buông lơi, sơ hở trong quản lí nhà nước (quản lí vĩ mô), dẫm chân nhau trong trực tiếp sản xuất kinh doanh ở cơ sở (vi mô). Tình trạng quan liêu của cấp trên và thụ động, ỷ lại của cấp dưới là hệ quả của sự xác định không rõ ràng chức năng và nhiệm vụ trong cơ chế quản lí.

Tin bài liên quan

Hợp đồng chìa khoá trao tay là gì?

Tìm hiểu về Hợp đồng chìa khoá trao tay. Kiến thức Hợp đồng chìa khoá trao tay về Kinh tế học
Kinh tế học
6 phút trước

Hệ số gini là gì?

Tìm hiểu về Hệ số gini. Kiến thức Hệ số gini về Kinh tế học
Kinh tế học
39 phút trước

Taylo f. u. là gì?

Tìm hiểu về Taylo f. u.. Kiến thức Taylo f. u. về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Hàng xa xỉ là gì?

Tìm hiểu về Hàng xa xỉ. Kiến thức Hàng xa xỉ về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Côngxoocxium là gì?

Tìm hiểu về Côngxoocxium. Kiến thức Côngxoocxium về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Giá vàng