Trang chủ  ›  Kinh tế học

Kinh tế học thực chứng là gì?

Mai Thu  ●  thứ ba, 21/09/2021 12:56
Tìm hiểu về Kinh tế học thực chứng. Kiến thức Kinh tế học thực chứng về Kinh tế học

bộ môn kinh tế nghiên cứu những cái hiện hữu trong xã hội chứ không phải cái phải xảy ra. Nó giải thích sự hoạt động của nền kinh tế một cách khách quan, hoặc một cách khoa học, mô tả các sự kiện, hoàn cảnh và các quan hệ trong nền kinh tế; vd. mô tả tỉ lệ thất nghiệp, tỉ lệ lạm phát, ảnh hưởng của lạm phát tới nền sản xuất và đời sống, mức thuế và ảnh hưởng của thuế đến sản xuất và tiêu thụ. Đó là những kết luận có thực, có thể xác nhận hay bác bỏ qua kinh nghiệm thực tế. Có nhiệm vụ khám phá những mối liên hệ giữa các biến số kinh tế, xác định số lượng và đo lường các mối liên hệ ấy để tiên đoán việc gì sẽ xảy ra cho một biến số nếu một biến số khác thay đổi.

Tin bài liên quan

Giá cả sức lao động là gì?

Tìm hiểu về Giá cả sức lao động. Kiến thức Giá cả sức lao động về Kinh tế học
Kinh tế học
6 giờ trước

Giá mua nông sản là gì?

Tìm hiểu về Giá mua nông sản. Kiến thức Giá mua nông sản về Kinh tế học
Kinh tế học
15 giờ trước

Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu là gì?

Tìm hiểu về Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu. Kiến thức Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Nghệ thuật quản lí là gì?

Tìm hiểu về Nghệ thuật quản lí. Kiến thức Nghệ thuật quản lí về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Kí hiệu giá trị là gì?

Tìm hiểu về Kí hiệu giá trị. Kiến thức Kí hiệu giá trị về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước