Trang chủ  ›  Kinh tế học

Liên hệ ngược là gì?

Quang Khải  ●  thứ ba, 21/09/2021 03:14
Tìm hiểu về Liên hệ ngược. Kiến thức Liên hệ ngược về Kinh tế học

 khái niệm cơ bản của điều khiển học, biểu hiện mối quan hệ trở lại giữa cái ra và cái vào của một phần tử hoặc hệ thống. Trong kinh tế, chủ thể quản lí tác động lên đối tượng quản lí, phải theo dõi kết quả trở lại của đối tượng trong việc thực hiện các tác động điều khiển của chủ thể, đó chính là mối LHN giữa đối tượng và chủ thể, đặc trưng cho sự ổn định của quá trình quản lí. Có hai loại: 1) LHN âm, biểu thị mối liên hệ trong đó cái ra tác động trở lại làm giảm cái vào; 2) LHN dương, mối liên hệ trong đó cái ra tác động trở lại làm tăng cái vào (vd. một chủ trương đầu tư không đúng làm cho xí nghiệp thua lỗ, do đó phải tiếp tục tăng đầu tư).

Trong tin học, LHN là cơ chế phổ biến trong hoạt động điều chỉnh hoặc điều khiển một hệ thống, nhờ việc tiếp nhận các thông tin phản hồi từ đối tượng bị điều khiển để hiệu chỉnh các thông tin điều khiển.

Trong giáo dục, LHN là sự phản ánh và tác động trở lại của kết quả học tập của người học đến người dạy.

 

Tin bài liên quan

Giá cả sức lao động là gì?

Tìm hiểu về Giá cả sức lao động. Kiến thức Giá cả sức lao động về Kinh tế học
Kinh tế học
6 giờ trước

Giá mua nông sản là gì?

Tìm hiểu về Giá mua nông sản. Kiến thức Giá mua nông sản về Kinh tế học
Kinh tế học
15 giờ trước

Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu là gì?

Tìm hiểu về Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu. Kiến thức Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Nghệ thuật quản lí là gì?

Tìm hiểu về Nghệ thuật quản lí. Kiến thức Nghệ thuật quản lí về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Kí hiệu giá trị là gì?

Tìm hiểu về Kí hiệu giá trị. Kiến thức Kí hiệu giá trị về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước