Trang chủ  ›  Kinh tế học

Phương pháp fo là gì?

Hà My  ●  chủ nhật, 11/07/2021 07:34
Tìm hiểu về Phương pháp fo. Kiến thức Phương pháp fo về Kinh tế học

phương pháp tổ chức, quản lí mới do Fo (H. Ford) người Hoa Kì đề xuất; một trong những hình thức hợp lí hoá tổ chức sản xuất và quản lí sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm khai thác triệt để trí lực và thể lực của công nhân trong quá trình lao động, bảo đảm cho nhà tư bản thu được lợi nhuận tối đa. Fo đã áp dụng hình thức này trước tiên vào xí nghiệp ô tô và các xí nghiệp khác của ông. Đặc điểm của PPF là sản xuất hàng loạt trên cơ sở tiêu chuẩn hoá, tự động hoá và dây chuyền. Chủ xí nghiệp lợi dụng sự phân chia rất tỉ mỉ các công đoạn, các thao tác sản xuất để chuyên môn hoá cao độ, trên cơ sở đó tăng cường độ lao động của công nhân, tăng tỉ suất lợi nhuận cho nhà tư bản và bóc lột một cách rộng rãi lao động của những công nhân chưa học nghề, trả lương rẻ mạt đối với người lao động ở những khâu sản xuất có tính chất giản đơn.

Tin bài liên quan

Giá cả sức lao động là gì?

Tìm hiểu về Giá cả sức lao động. Kiến thức Giá cả sức lao động về Kinh tế học
Kinh tế học
6 giờ trước

Giá mua nông sản là gì?

Tìm hiểu về Giá mua nông sản. Kiến thức Giá mua nông sản về Kinh tế học
Kinh tế học
15 giờ trước

Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu là gì?

Tìm hiểu về Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu. Kiến thức Hiệp hội mậu dịch tự do châu âu về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Nghệ thuật quản lí là gì?

Tìm hiểu về Nghệ thuật quản lí. Kiến thức Nghệ thuật quản lí về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Kí hiệu giá trị là gì?

Tìm hiểu về Kí hiệu giá trị. Kiến thức Kí hiệu giá trị về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước