Trang chủ  ›  Luật học

Lương thời gian là gì?

Duy Hiếu  ●  thứ tư, 10/03/2021 06:59
Tìm hiểu về Lương thời gian. Kiến thức Lương thời gian về Luật học

Lương thời gian là chế độ trả lương, trong đó tiền lương được trả theo thời gian làm việc thực tế và căn cứ vào cấp bậc lương. Trong LTG, người ta phân ra lương giờ, lương ngày, lương tháng. Căn cứ vào cấp bậc lương giờ, cấp bậc lương ngày và số giờ, số ngày làm việc thực tế để trả lương gọi là lương theo giờ và lương theo ngày. Còn căn cứ vào cấp bậc lương để trả lương cố định hàng tháng thì gọi là lương tháng. Chế độ trả LTG có hai loại: LTG đơn giản và LTG có thưởng. LTG đơn giản là hình thức trả lương do cấp bậc lương và thời gian làm việc thực tế quyết định. LTG có thưởng là sự kết hợp giữa LTG đơn giản với tiền thưởng khi đạt những chỉ tiêu và điều kiện thưởng. Chế độ LTG phản ánh được trình độ thành thạo của lao động, song chưa phản ánh đầy đủ được kết quả lao động của mỗi người. Vì vậy, LTG thường áp dụng cho những khâu sản xuất công tác nào mà tính chất và đặc điểm của nó không thể định mức lao động được hoặc phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng sản phẩm cao.

Tin bài liên quan

Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương là gì?

Tìm hiểu về Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương. Kiến thức Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương về Luật học
Luật học
2 ngày trước

Hình phạt bổ sung là gì?

Tìm hiểu về Hình phạt bổ sung. Kiến thức Hình phạt bổ sung về Luật học
Luật học
3 ngày trước

Quyền sở hữu tư nhân là gì?

Tìm hiểu về Quyền sở hữu tư nhân. Kiến thức Quyền sở hữu tư nhân về Luật học
Luật học
4 ngày trước

Toà án hành chính là gì?

Tìm hiểu về Toà án hành chính. Kiến thức Toà án hành chính về Luật học
Luật học
4 ngày trước

Giải thích pháp luật là gì?

Tìm hiểu về Giải thích pháp luật. Kiến thức Giải thích pháp luật về Luật học
Luật học
8 ngày trước