Trang chủ  ›  Luật học

Uỷ ban hành chính là gì?

Hữu Nam  ●  thứ ba, 21/09/2021 05:15
Tìm hiểu về Uỷ ban hành chính. Kiến thức Uỷ ban hành chính về Luật học

cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân cùng cấp ở Việt Nam, cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp tỉnh, huyện, xã, khu, khu tự trị, ra đời theo Sắc lệnh số 63/ SL ngày 21.11.1945 của chủ tịch nước và theo Hiến pháp năm 1946, 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cơ cấu tổ chức của UBHC gồm: chủ tịch, một hoặc một số phó chủ tịch, uỷ viên thư kí và các uỷ viên. UBHC ở mỗi cấp có trách nhiệm thi hành hiến pháp và pháp luật, nghị quyết, chỉ thị của cơ quan chính quyền cấp trên và của hội đồng nhân dân cùng cấp, lãnh đạo công tác của các ti, sở, ngành thuộc quyền và các UBHC cấp dưới. Trong thời kì Kháng chiến chống Pháp xâm lược, UBHC được đổi tên là uỷ ban kháng chiến hành chính. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, UBHC được đổi tên là uỷ ban nhân dân.

Tin bài liên quan

Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương là gì?

Tìm hiểu về Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương. Kiến thức Uỷ ban kinh tế - xã hội châu á và thái bình dương về Luật học
Luật học
2 ngày trước

Hình phạt bổ sung là gì?

Tìm hiểu về Hình phạt bổ sung. Kiến thức Hình phạt bổ sung về Luật học
Luật học
3 ngày trước

Quyền sở hữu tư nhân là gì?

Tìm hiểu về Quyền sở hữu tư nhân. Kiến thức Quyền sở hữu tư nhân về Luật học
Luật học
4 ngày trước

Toà án hành chính là gì?

Tìm hiểu về Toà án hành chính. Kiến thức Toà án hành chính về Luật học
Luật học
4 ngày trước

Giải thích pháp luật là gì?

Tìm hiểu về Giải thích pháp luật. Kiến thức Giải thích pháp luật về Luật học
Luật học
8 ngày trước