Khu dinh điền là gì?

Xuân Hòa  ●  thứ ba, 23/02/2021 01:26
Tìm hiểu về Khu dinh điền. Kiến thức Khu dinh điền về Quân sự

Khu dinh điền là nơi định cư bắt buộc do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm lập ra ở các địa bàn có ý nghĩa chiến lược, chủ yếu là ở Tây Nguyên và các vùng giáp ranh rừng núi với đồng bằng. Gồm phần lớn dân Miền Bắc di cư vào Nam sau 1954 và một số dân ở vùng đồng bằng Khu V. Có mục đích khai hoang, giải quyết đời sống cho người di cư kết hợp với mục đích chính trị - quân sự là tạo tuyến ngăn cách giữa vùng rừng núi và đồng bằng, đô thị để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Miền Nam Việt Nam. Vì nông dân không muốn rời bỏ quê hương, nên nhiều trường hợp chính quyền Sài Gòn phải dùng vũ lực để buộc họ phải di chuyển đến chỗ ở mới và đặt họ sống trong vòng kiểm soát gắt gao của quân đội. Đến cuối 1959, chính quyền Sài Gòn mới xây dựng được 176 KDĐ với 22 vạn dân. Chương trình KDĐ bị xoá bỏ năm 1961, khi chính quyền Sài Gòn chuyển sang thực hiện chương trình Ấp chiến lược.

Tin bài liên quan

Hiến binh là gì?

Tìm hiểu về Hiến binh. Kiến thức Hiến binh về Quân sự
Quân sự
2 ngày trước

Chiến thắng việt bắc thu - đông 1947 là gì?

Tìm hiểu về Chiến thắng việt bắc thu - đông 1947. Kiến thức Chiến thắng việt bắc thu - đông 1947 về Quân sự
Quân sự
2 ngày trước

Trận bạch đằng (9.4.1288) là gì?

Tìm hiểu về Trận bạch đằng (9.4.1288). Kiến thức Trận bạch đằng (9.4.1288) về Quân sự
Quân sự
2 ngày trước

Chiến dịch điện biên phủ (13.3 - 7.5.1954) là gì?

Tìm hiểu về Chiến dịch điện biên phủ (13.3 - 7.5.1954). Kiến thức Chiến dịch điện biên phủ (13.3 - 7.5.1954) về Quân sự
Quân sự
3 ngày trước

Tàu quân sự là gì?

Tìm hiểu về Tàu quân sự. Kiến thức Tàu quân sự về Quân sự
Quân sự
3 ngày trước

Giá vàng