Trang chủ  ›  Quân sự

Lí luận xạ kích là gì?

Hồng Như  ●  thứ sáu, 11/06/2021 04:10
Tìm hiểu về Lí luận xạ kích. Kiến thức Lí luận xạ kích về Quân sự

môn khoa học ứng dụng xuất phát từ việc nghiên cứu các quy luật tự nhiên của việc bắn, phóng và dựa vào thành tựu của các môn thống kê, xác suất, toán học tính toán, để đưa ra những chỉ dẫn đáng tin cậy nhằm giải quyết nhiệm vụ bắn một cách tốt nhất, phù hợp với yêu cầu chiến thuật và điều kiện thực tế. LLXK giải bài toán tối ưu hoá hiệu quả bắn với những hạn chế về thời gian, về phương tiện, hoặc những điều kiện khác (địa hình, thời tiết, vv.). Nội dung LLXK gồm: lí thuyết thuật phóng (chủ yếu là thuật phóng ngoài); lí thuyết về hiệu lực đạn (nổ và văng mảnh); lí luận về chuẩn bị phần từ bắn; lí luận bắn thử; lí luận bắn hiệu lực. Các công cụ toán học dùng trong LLXK chủ yếu là: toán học thống kê; lí thuyết xác suất và sai số; lí thuyết tối ưu; toán học tính toán. Liên hệ giữa LLXK và nghệ thuật quân sự là ở các yêu cầu và điều kiện đặt ra với nhiệm vụ hoả lực.

Tin bài liên quan

Quân đội đánh thuê là gì?

Tìm hiểu về Quân đội đánh thuê. Kiến thức Quân đội đánh thuê về Quân sự
Quân sự
12 giờ trước

Chiến tranh là gì?

Tìm hiểu về Chiến tranh. Kiến thức Chiến tranh về Quân sự
Quân sự
2 ngày trước

Chất độc màu da cam là gì?

Tìm hiểu về Chất độc màu da cam. Kiến thức Chất độc màu da cam về Quân sự
Quân sự
2 ngày trước

Nghị quyết vịnh bắc bộ là gì?

Tìm hiểu về Nghị quyết vịnh bắc bộ. Kiến thức Nghị quyết vịnh bắc bộ về Quân sự
Quân sự
3 ngày trước

Phản công là gì?

Tìm hiểu về Phản công. Kiến thức Phản công về Quân sự
Quân sự
3 ngày trước