Luật tam duy nhất là gì?

Xuân Hòa  ●  thứ năm, 08/04/2021 07:15
Tìm hiểu về Luật tam duy nhất. Kiến thức Luật tam duy nhất về Sân khấu

Luật tam duy nhất là một nguyên tắc biên kịch của chủ nghĩa cổ điển Pháp, quy định một vở kịch phải được xây dựng và trình bày trong ba điều kiện duy nhất sau đây: 1) Duy nhất về địa điểm: hành động kịch xảy ra từ đầu đến cuối chỉ được giới hạn trong một không gian cụ thể, nhất định. 2) Duy nhất về thời gian: cốt truyện kịch, hành động kịch chỉ được kéo dài trong 24 giờ, gói trọn trong một ngày một đêm. 3) Duy nhất về hành động: hành động kịch phải tập trung vào một hành động nhất quán từ đầu đến cuối vở kịch, theo một tư tưởng, chủ đề nhất định.

LTDN chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, khi chủ nghĩa cổ điển hưng thịnh. Vì tính chất gò bó và giả tạo nên về sau các nhà viết kịch đều bác bỏ hai nguyên tắc đầu, chỉ giữ lại nguyên tắc hành động duy nhất (là đặc trưng cơ bản của kịch).

Tin bài liên quan

Đèn cù là gì?

Tìm hiểu về Đèn cù. Kiến thức Đèn cù về Sân khấu
Sân khấu
2 ngày trước

Chèo sân đình là gì?

Tìm hiểu về Chèo sân đình. Kiến thức Chèo sân đình về Sân khấu
Sân khấu
3 ngày trước

Luật tam duy nhất là gì?

Tìm hiểu về Luật tam duy nhất. Kiến thức Luật tam duy nhất về Sân khấu
Sân khấu
6 ngày trước

Vêga cacpiô l. f. đê là gì?

Tìm hiểu về Vêga cacpiô l. f. đê. Kiến thức Vêga cacpiô l. f. đê về Sân khấu
Sân khấu
10 ngày trước

Kịch truyền thanh là gì?

Tìm hiểu về Kịch truyền thanh. Kiến thức Kịch truyền thanh về Sân khấu
Sân khấu
11 ngày trước

Giá vàng