Tuyến ức là gì?

Mạnh Tường  ●  thứ ba, 23/02/2021 12:06
Tìm hiểu về Tuyến ức. Kiến thức Tuyến ức về Sinh học

tuyến gồm 2 thuỳ nằm phía dưới cổ và trên ngực. Các thuỳ được chia ra nhiều thuỳ nhỏ gồm phần vỏ và tuỷ ở trong. Kiểm tra mô bạch huyết và nguồn hoạt động miễn dịch. TƯ có kích thước lớn ở cá thể non, tham gia vào sản sinh các tế bào bạch huyết. Tiêu giảm sau khi động vật đạt tới độ thành thục sinh dục.

Tin bài liên quan

Hệ sinh dục cái là gì?

Tìm hiểu về Hệ sinh dục cái. Kiến thức Hệ sinh dục cái về Sinh học
Sinh học
5 giờ trước

Vi khuẩn lactic là gì?

Tìm hiểu về Vi khuẩn lactic. Kiến thức Vi khuẩn lactic về Sinh học
Sinh học
một ngày trước

Quả là gì?

Tìm hiểu về Quả. Kiến thức Quả về Sinh học
Sinh học
một ngày trước

Tuyến ức là gì?

Tìm hiểu về Tuyến ức. Kiến thức Tuyến ức về Sinh học
Sinh học
2 ngày trước

Hệ hô hấp là gì?

Tìm hiểu về Hệ hô hấp. Kiến thức Hệ hô hấp về Sinh học
Sinh học
3 ngày trước

Giá vàng