Frenen (lưỡng lăng kính) là gì?

Mạnh Tường  ●  thứ ba, 23/02/2021 03:22
Tìm hiểu về Frenen (lưỡng lăng kính). Kiến thức Frenen (lưỡng lăng kính) về Vật lý học - Thiên văn học

Frenen (lưỡng lăng kính) là     dụng cụ quang học để quan sát hiện tượng giao thoa; là hai lăng kính P1, P2 có góc ở đỉnh nhỏ và có chung đáy. Nếu S là một nguồn sáng hẹp thì lưỡng lăng kính F cho hình ảnh S1, S2 là hai nguồn sáng kết hợp, hai chùm sáng gặp nhau trong vùng V (gạch trong hình) và cho các vân giao thoa. Do nhà vật lí người Pháp Frenen Ô. J. (A. J. Fresnel) sáng chế ra.

Gương kép Frenne

S1,S2 là ảnh của nguồn sáng S qua gương M1, M2 nghiêng với nhau một góc nhỏ.

S1,S2 là hai nguồn kết hợp tạo ra vùng sáng giao thoa

Lưỡng lăng kính Frenen P1,P2

Từ một nguồn sáng S, qua hai lăng kính tách thành

hai nguồn kết hợp S1,S2 ltạo ra vùng giao thoa

Tin bài liên quan

Taylo r. e. là gì?

Tìm hiểu về Taylo r. e.. Kiến thức Taylo r. e. về Vật lý học - Thiên văn học

Frenen (lưỡng lăng kính) là gì?

Tìm hiểu về Frenen (lưỡng lăng kính). Kiến thức Frenen (lưỡng lăng kính) về Vật lý học - Thiên văn học

Kapitxa p. l. là gì?

Tìm hiểu về Kapitxa p. l.. Kiến thức Kapitxa p. l. về Vật lý học - Thiên văn học

Đơbai p. là gì?

Tìm hiểu về Đơbai p.. Kiến thức Đơbai p. về Vật lý học - Thiên văn học

Trường khử từ là gì?

Tìm hiểu về Trường khử từ. Kiến thức Trường khử từ về Vật lý học - Thiên văn học

Giá vàng